I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły podstawowej jest Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

II. Cell konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku.

2. Promocja Szkoły

III. Przedmiot konkursu

1. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę podstawową im. Marii Konopnickiej w Buczku do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

2. Promocja Szkoły .

3. Konkurs trwa od 23.03.2018 r. do 30.04.2018 r.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

V. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

3. Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15 cm x 15 cm

4. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

5. Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej lub czarno-białej.

6. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

·   być czytelne i łatwe do zapamiętania,

·   być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

·   wzbudzać pozytywne emocje,

·   składać się :

o  tylko z logotypu (stylizacji literowej)

o  tylko z elementu graficznego będącego symbolem

o  lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

2. Prace należy przesłać na adres e-mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie e-maila należy napisać „Konkurs na logo szkoły”, w której uczestnik podaje:

·   imię i nazwisko,

·   klasę,

I.  Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 30.04.2013 r.

2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

I.  Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

·   zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

·   oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

·   czytelność i funkcjonalność projektu,

·   estetyka wykonania projektu.

I.  Ocena prac konkursowych

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

·   p. Renata Nowicka

·   p. Anna Truskowska

·   p. Marta Bara-Błońska

I.  Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

3. Planowana data ogłoszenia wyników maj 2018 r.

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 

Aktualności


Dzisiaj jest: Niedziela
19 Maja 2019
Międzynarodowy Dzień Pamięci
Zmarłych na AIDS
Imieniny obchodzą
Augustyn, Celestyn, Iwo, Mikołaj,
Pękosław, Piotr, Potencjana

Do końca roku zostało 227 dni.
Zodiak: Byk

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content