„Stany Zjednoczone i Wielka Brytania w 3D”

Regulamin Konkursu „Stany Zjednoczone i Wielka Brytania w 3D”

I. Wstęp

Konkurs organizowany jest przez nauczycielki języka angielskiego Martę Bara-Błońską. Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowych i gimnazjum.

Termin rozpoczęcia konkursu od 1 kwiecień 2018 roku. Ostateczny termin składania swoich prac to 30 kwietnia 2018.

II. Cele

1. Rozwijanie wiedzy o kulturze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wśród młodzieży.

2. Promowanie uczniów wyróżniających się uzdolnieniami plastycznymi.

3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.

III. Uczestnictwo w Konkursie

1. Udział w Konkursie mogą brać indywidualnie uczniowie klas IV, V, VI i VII szkoły podstawowej i  II, III gimnazjum. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

2. Uczestnik zgłasza się samodzielnie do konkursu oraz informuje nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka angielskiego.

3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową, dotyczące zakwalifikowania uczestników do konkursu, przyznania miejsc, punktów i nagród są ostateczne.

4. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.

IV. Organizacja Konkursu

1. Konkurs składa się z jednego etapu.

2. W konkursie startują uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych:

· klasy IV-VII szkoła podstawowa

· klasy II-III gimnazjum 

4. Uczestnik konkursu musi wykonać pracę samodzielnie bez pomocy osób trzecich.

5. Uczestnik może wykonać  jedną pracę konkursową.

7. Prace nadesłane po terminie są automatycznie odrzucane.

V. Zasady oceny prac

1. Za prawidłową ocenę rozwiązań zadań konkursowych odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2. Każda praca jest oceniana ze względu na:

·pomysł

·sposób wykonania

·estetyka 

3. Prace niesamodzielne, nie są oceniane i powodują dyskwalifikacje uczestnika.

VI. Komisja Konkursowa

Do zadań komisji konkursowej należą:

1. Opracowanie tematu konkursu.

2. Przygotowanie zawodów od strony organizacyjnej i technicznej.

3. Ocena prac i wyłonienie zwycięzców. Wyniki zostaną ogłoszone na początku maja 2018 roku.

4. Powiadomienie uczestników o wynikach.

5. Wydanie zwycięzcom dyplomów i nagród.

VII. Nagrody

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

-kategoria I (klasy IV-VII szkoła podstawowa)- miejsca I,II,III

-kategoria II (klasy II-III gimnazjum)- miejsca I, II, III

Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.

 

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
25 Czerwca 2019
Imieniny obchodzą
Albrecht, Eulogiusz, Lucja, Łucja,
Tolisława, Wilhelm

Do końca roku zostało 190 dni.
Zodiak: Rak

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content