Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

I Organizator i cel konkursu

1. Organizatorem konkursu są trzy szkoły: Gimnazjum Publiczne w Buczku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku wspólnie z Sekcją Łączności Towarzystwa Sportu i Rekreacji "Jupiter" przy Elektrowni Bełchatów.

2. Wszelkie dodatkowe pytania w sprawie konkursu można uzyskac pod nr tel. 0 43 677 40 24, osoba do kontaktu: Małgorzata Lipińska

3. Celem konkursu jest wybranie 15 pytań, które uczniowie będą zadawali astronautom znajdującym się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS podczas łączności wiosną 2018r. (termin wyznaczy NASA).

Cele szczegółowe:

* upowszechnienie wiedzy o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS

* zachęcenie młodzieży do zdobywania wiedzy dotyczącej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS

* rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim

*zachęcenie młodzieży i dorosłych technikami łączności radiowej (krótkofalarstwem)

*zdobywanie wiedzy w zakresie wpływy technologii kosmicznych na życie codzienne

II. Adresaci konkursu i warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do uczniów wyżej wymienionych szkół oraz uczących się dzieci członków Sekcji Łączności Towarzystwa Sportu i Rekreacji "Jupiter" przy Elektrowni Bełchatów.

2. Każdy uczestnik konkursu może zaproponować jedno pytanie do astronauty związane z pobytem astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS

3. Należy unikać pytań zadanych podczas ostatnich kontaktów ARISS (dostępne w Internecie).

4. Zaleca się, aby pytania były możliwie krótkie i nie wymagały zbyt długich odpowiedzi ze strony astronauty.

5. Kryteria oceniania:

* poprawność merytoryczna, w szczególności pod względem powtórzeń pytań w innych łącznościach ARISS.

* poprawność stylistyczna i językowa

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie proponowanego pytania w języku angielskim pocztą elektroniczną, wypełniając formularz:

                               IMIĘ I NAZWISKO:.................................................................................

                               ADRES E-MAIL:..................................................................................

                               TELEFON KONTAKTOWY:.......................................................................

                               KLASA:...................................................

                               NAZWA  SZKOŁY:.....................................................................

                               PROPONOWANE PYTANIE DO ASTRONAUTY:.........................................

                               ............................................................................................................

                               ............................................................................................................

                               ............................................................................................................

W temacie listu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły do której uczęszcza, np " Anna Nowak, Gimnazjum Publiczne w Buczku" i wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Konkurs trwa  od 04.10.2017 r. do 24.10.2017r . Po tym terminie zgłoszenia nie zostaną przyjęte.

8. Dostarczenie propozycji pytania konkursowego równoznaczne jest z akceptacją warunków konkursu oraz wyrażeniem zgody na oświadczenie następującej treści:

" Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu dla młodzieży szkolnej. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawianie. W odpowiedzi na regulamin konkurs, udzielam zgody na nieodpłatne publikowanie mojej propozycji pytania do astronauty w mediach społecznościowych w ramach Kontaktu ARISS.

III Ocenianie/ Wybór pytań konkursowych i komisja konkursowa

9. Propozycje pytań do astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora konkursu. W skład komisji  wejdą  m. in. pracownicy Gimnazjum Publicznego w Buczku, Zespołu Szkół    Ogólnokształcących w Zelowie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku wspólnie z   wybranymi członkami Sekcji Łączności Towarzystwa Sportu i Rekreacji "Jupiter" oraz Mentor ARISS Europe. Wybrane propozycje pytań zostaną umieszczone na stronie internetowej Gimnazjum Publicznego w Buczku oraz innych stronach organizatorów.

10. Komisja konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu konkursu oraz dokona oceny propozycji pytań z regulaminem konkursu.             

 

IV Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 14.11.2017 r.

2. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami i upominkami, które zostaną wręczone w dniu przeprowadzania łączności.

V Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pytań przygotowanych w ramach konkursu w celach opisanych w ninejszym regulaminie bez uiszczania honorarium za prawa autorskie, a także możliwość wnoszenia korekt  merytorycznych.

2. Formy ogłoszenia konkursu- zamieszczenie informacji i regulaminu konkursu na     stronach internetowych wydarzenia „ARISS – Buczek-Zelów-Łask”, Gimnazjum Publicznego w Buczku, Zespołu  Szkół Ogólnokształcących w Zelowie i I Liceum           Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, a także zamieszczenie informacji na plakatach lub przekazanie informacji w szkołach za pośrednictwem nauczycieli.

Wszelkie przedruki lub kopiowanie treści wymaga zgody Organizatora.

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
25 Czerwca 2019
Imieniny obchodzą
Albrecht, Eulogiusz, Lucja, Łucja,
Tolisława, Wilhelm

Do końca roku zostało 190 dni.
Zodiak: Rak

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content