Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://buczek.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 24.02.2022
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono dnia: 12.02.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pani Renata Nowicka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 43 677 40 24.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art. 18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie  możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art, 18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu  dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność  architektoniczna
Do budynku prowadzą trzy wejścia:
a. do wejścia głównego trzeba pokonać dwa stopnie i drzwi otwierane ręcznie.
b. do wejścia przy sali gimnastycznej trzeba pokonać dwa stopnie, jest również dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych.
c. do wejścia do nowej części szkoły trzeba pokonać trzy stopnie, jest też dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

 1. Korytarze szkolne są szerokie, osoba na wózku może się poruszać po parterze budynku.
 2. Na piętro prowadzą schody - brak wind.
 3. Dostępność stołówki - bariery architektoniczne (schody).
 Dostępność miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 1. Na parkingu usytuowanym przy szkole brak specjalnie oznakowanych, wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych miejsc parkingowych.
 2. Na parkingu przy nowej części budynku jest wydzielone miejsce parkingowe w postaci tak zwanej "koperty".
 Dostępność tłumacza języka migowego
W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Aktualności


Dzisiaj jest: Czwartek
25 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Jakub, Krzysztof, Nieznamir, Sławosz,
Walentyna

Do końca roku zostało 160 dni.
Zodiak: Lew

Zapytania ofertowe

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content