Regulamin Konkursu „Stany Zjednoczone i Wielka Brytania w 3D” 

I. Wstęp

Konkurs organizowany jest przez nauczycielkę języka angielskiego Martę Bara-Błońską. Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej.

Termin rozpoczęcia konkursu od 9 kwietnia 2019 roku. Ostateczny termin składania swoich prac do 20  maja 2019.

II. Cele

1. Rozwijanie wiedzy o kulturze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wśród młodzieży.

2. Promowanie uczniów wyróżniających się uzdolnieniami plastycznymi.

3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.

III. Uczestnictwo w Konkursie

1. Udział w Konkursie mogą brać indywidualnie uczniowie klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

2. Uczestnik zgłasza się samodzielnie do konkursu oraz informuje nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka angielskiego.

3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową, dotyczące zakwalifikowania uczestników do konkursu, przyznania miejsc, punktów i nagród są ostateczne.

4. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.

IV. Organizacja Konkursu

1. Konkurs składa się z jednego etapu.

2. W konkursie startują uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych:

· klasy IV-VIII szkoła podstawowa 

4. Uczestnik konkursu musi wykonać pracę samodzielnie bez pomocy osób trzecich.

5. Uczestnik może wykonać  jedną pracę konkursową.

7. Prace nadesłane po terminie są automatycznie odrzucane.

V. Zasady oceny prac

1. Za prawidłową ocenę rozwiązań zadań konkursowych odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2. Każda praca jest oceniana ze względu na:

·pomysł

 ·sposób wykonania

 ·estetyka

 3. Prace niesamodzielne, nie są oceniane i powodują dyskwalifikacje uczestnika.

 VI. Komisja Konkursowa

 Do zadań komisji konkursowej należą:

1. Opracowanie tematu konkursu.

2. Przygotowanie zawodów od strony organizacyjnej i technicznej.

3. Ocena prac i wyłonienie zwycięzców. Wyniki zostaną ogłoszone 22 maja 2019 roku.

4. Powiadomienie uczestników o wynikach.

5. Wydanie zwycięzcom dyplomów i nagród.

VII. Nagrody

 Nagrody zostaną przyznane w jednej kategorii:

- miejsca I,II,III

 - wyróżnienia

 Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.

Aktualności


Dzisiaj jest: Środa
24 Lipca 2019
Imieniny obchodzą
Antoni, Kinga, Krystyna, Kunegunda,
Olga, Wojciecha

Do końca roku zostało 161 dni.
Zodiak: Lew

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content