I. Cele konkursu :

·      Kształtowanie postaw patriotycznych.

·      Uczczenie 100 - rocznicy odzyskania niepodległości.

·      Rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywanie różnorodności piękna naszego kraju.

·      Wdrażanie rodziców do współpracy z nauczycielami kl.0 SP w Buczku.

·      Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania wolnego czasu.

·      Rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci.

 

II. Regulamin konkursu:

1.      Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców z KLASY ZEROWEJ  A i B

2.      Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia o dowolnym formacie. Zdjęcie powinno ukazywać ciekawe miejsce z naszej miejscowości BUCZEK i okolic. Nie może przedstawiać postaci.

3.      Jeden autor może przynieść jedną fotografię

4.      Każda praca powinna posiadać metryczkę na odwrocie pracy:

Tytuł zdjęcia, imię i nazwisko uczestnika, grupa przedszkolna.

5.      Prace należy dostarczać osobiście do wychowawców grup do dnia 26.10. 2018r.

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

·      Ogłoszenie wyników nastąpi: 9.11.2018 r.

·      Dla zwycięzców i uczestników konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody.

·      Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

Koordynatorzy konkursu : Aleksandra Zielińska i Ewa Hyszko – nauczycielki kl.0 .

Aktualności


Dzisiaj jest: Niedziela
19 Maja 2019
Międzynarodowy Dzień Pamięci
Zmarłych na AIDS
Imieniny obchodzą
Augustyn, Celestyn, Iwo, Mikołaj,
Pękosław, Piotr, Potencjana

Do końca roku zostało 227 dni.
Zodiak: Byk

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content